Home /

voortgang

Verwerkingsinstallatie Rotterdam in Trierveld

Rotterdam gearriveerd in Trierveld
Na een kort kerstreces luidt het motto nu weer: volle vaart vooruit met het project Grensmaas. De grindveredeling in de nieuwe werkhaven in Trierveld komt steeds dichterbij. Op dit moment wordt het voordepot met de ondergrondse tunnels en de transportbanden opgebouwd. In dat depot kunnen maximaal 200.000 ton zand en grind worden opgeslagen. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwerkingsinstallati...
Lees meer

Uitvoering Trierveld gaat razendsnel

Consortium Grensmaas werkzaamheden trierveld
De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide gaan in een razend tempo. Met name de snelheid waarmee het grootschalig grondverzet wordt uitgevoerd, zorgt voor verbazing en bewondering. De inwoners van het belendende Schipperskerk zijn tevreden over het werk tot nu toe. Ze merken weinig tot niets van de uitvoering, zo luiden de eerste reacties. Het werk trekt...
Lees meer

Voortgang november 2014

Als een van de laatste werkzaamheden In Geulle aan de Maas is de internationale leiding in het noordelijke puntje van de dekgrondberging met stortsteen beschermd tegen uitspoeling. In het natuurgebied langs de Saintweg in Geulle aan de Maas hebben de Galloways inmiddels ook hun entree gemaakt om de natuurontwikkeling door begrazing in toom te houden. In Geulle aan de Maas moet het raster langs het...
Lees meer

Voortgang – augustus 2014

Consortium Grensmaas heeft in de vakantieperiode gewoon doorgewerkt. En ofschoon dat niet op volle kracht vooruit gebeurde, is er de nodige voortgang geboekt. De rivierverruiming heeft de woonkern van Aan de Maas al gepasseerd. De extra ruimte die met name ten noorden van het dorp voor de Maas is gecreëerd, is indrukwekkend. Het asfalt van de werkweg is verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, z...
Lees meer

Voortgang – juli 2014

De aanvulling van de dekgrondberging in Geulle aan de Maas is helemaal afgerond. Ook de rivierverruiming vordert snel. Eind deze maand start het opruimen van de werkweg tussen Geulle aan de Maas en Voulwames. Zoals het er nu naar uitziet, kan het Consortium de graafwerkzaamheden in september of oktober 2014 afronden. Met het oog op de zich snel ontwikkelende natuur in Geulle aan de Maas is in ov...
Lees meer
Top