Home / FAQ

FAQ

De uitvoering van het project Grensmaas is complex. Voor helderheid hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ) en de antwoorden hierop.
Blijven er nog vragen open? Stel deze dan via onderstaand formulier, wij zorgen zo snel mogelijk voor de antwoorden.

  Uw email Uw vraag Ik ga akkoord met de beveiligde opslag en verzending via deze website

  Hoe ziet die natuur langs de Maas er straks uit?

  Er worden geen bomen en struiken geplant. De natuur moet zichzelf ontwikkelen. Het gaat om zogenaamde struinnatuur, waar de mensen tijdens wandelingen zelf paden moeten vormen. Konik-paarden en Galloway-runderen zorgen voor de begrazing.

  Wat doet Natuurmonumenten bij het Consortium?

  Na de grindwinning en de rivierbeveiliging draagt Consortium Grensmaas de vergraven gebieden over aan Natuurmonumenten voor het beheer van in totaal ruim duizend hectare nieuwe natuur die het project ook oplevert. Natuurmonumenten draagt een deel van die gronden weer over aan Staatsbosbeheer als onderdeel van gebiedsafspraken van die natuurorganisaties.

  Wie is de opdrachtgever voor het project Grensmaas?

  De uitvoering van het project is bijzonder. Consortium Grensmaas voert het werk voor eigen rekening en risico uit. Het gaat om een zogenaamd zelfrealisatieproject. De overheid is geen opdrachtgever, maar partner. Provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verenigd in Rijkswaterstaat Maaswerken zien er op toe, dat het Consortium de afspraken naleeft van het uitvoeringscontract dat in 2005 is ondertekend.

  Wie zitten er in het Consortium?

  Dat zijn drie aannemers, elf grindproducenten en Natuurmonumenten. De aannemers zijn Boskalis, Van Oord en Van den Biggelaar, die zich verenigd hebben in de Combinatie Regenboog. De grindbedrijven werken samen in Geo-Control B.V. Daaronder ook Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.

  Hoeveel mensen werken er aan het project Grensmaas?

  Ongeveer 175 mensen. Policy van Consortium Grensmaas is ook dat het bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik maakt van regionale bedrijven.

  Overlegt het Consortium ook structureel met de omgeving?

  Natuurlijk. Op elke locatie zijn zogenaamde klankbordgroepen actief. Daarin praten delegaties van de bevolking samen met vertegenwoordigers van gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders met het Consortium over de voortgang van het werk. Die klankbordgroepen zijn overigens niet bedoeld om de uitvoering nog aan te passen. Het werk ligt vast in vergunningen.  

  Brengt het project overlast met zich mee?

  Consortium Grensmaas is in 2008 in Itteren van start gegaan met de uitvoering. Het aantal klachten in de afgelopen zeven jaar is minimaal. Dat is terug te voeren op een van de belangrijkste uitgangspunten van het Consortium, dat het zich als een goede gast wil gedragen in de Maasgemeenten en het werk in afstemming met de bevolking uitvoert. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is daarbij het parool. Met die open communicatie heeft Consortium Grensmaas veel waardering geoogst en goodwill gekweekt. Uiteraard merkt de omgeving wel dat er gewerkt wordt aan de Maas.

  Moet de bevolking ook betalen voor de uitvoering van het project Grensmaas?

  De rivierbeveiliging en de natuurontwikkeling kosten de belastingbetaler niets. De uitvoeringskosten, ongeveer 550 miljoen euro, worden betaald met de opbrengst van zo’n 54 miljoen ton grind en tien miljoen ton zand.

  Is dat ook voor de lange termijn voldoende?

  De wetenschap verwacht een klimaatverandering met veel meer regen en ook periodes van droogte. Alle Nederlandse regio’s hebben Deltaplannen in ontwikkeling die de komende decennia moeten worden uitgevoerd.

  Hoe verhoogt het Consortium die veiligheid?

  Door de rivier meer ruimte te bieden. Op elf locaties wordt het stroombed van de Maas verbreed en de oevers verlaagd. Het is het grootste rivierproject van Nederland.

  Hoeveel risico lopen de inwoners van de Maasdorpen tussen Maastricht en Roosteren nog op een overstroming na het werk van het Consortium?

  Dat risico wordt beperkt tot een kans op een overstroming van één keer in de 250 jaar. Nu moeten de inwoners er nog rekening mee houden dat ze één keer in de 50 jaar met wateroverlast geconfronteerd worden.

  Op welke locaties is het werk al klaar?

  In Bosscherveld, Itteren, Borgharen, Voulwames/Geulle aan de Maas, Nattenhoven, Grevenbicht, Illikhoven en Visserweert zijn de werkzaamheden afgerond. De uitvoering speelt zich nu nog af in Maasband, Urmond en Meers en Trierveld/Koeweide.

  Tot hoe lang is Consortium Grensmaas nog aan de slag in Zuid-Limburg?

  Het Consortium werkt tot uiterlijk 31 december 2027 om het project Grensmaas af te ronden. De hoogwaterbescherming is in 2017 gerealiseerd en de doelstelling natuurontwikkeling is in 2018 gehaald.

  Top

  Voor een optimale werking van de website maken wij gebruik van cookies.