Header Image
Home / Locaties / Grevenbicht 2019-2021 (afgerond)

Grevenbicht 2019-2021 (afgerond)

2019-2021 (afgerond)

In Grevenbicht is afgezien van de aanleg van een nevengeul. Het stroombed van de Maas wordt verruimd en daardoor blijft het hele toekomstige natuurgebied goed toegankelijk.
Daarover zijn nadere afspraken met de bewoners. Dat overleg heeft ook geleid tot de spoedige komst van enkele landschapselementen (tiny objects) in de vorm van een uitkijksteiger en een vogelobservatiepunt.

Download kaart Gevenbicht

grevenbicht

Top