Header Image
Home / Locaties / Bosscherveld 2015-2020 (afgerond)

Bosscherveld 2015-2020 (afgerond)

2015-2020 (afgerond)

De locatie Bosscherveld, ten noorden van de Noorderbrug in Maastricht, is vanaf februari 2008 deels afgegraven.

De werkzaamheden zijn in overleg met de overheid in 2010 stilgelegd met het oog op de stagnerende grindafzet. De uitvoering in Bosscherveld is in september 2016 weer opgestart. Na de delfstoffenwinning , ontstaat er een waterpark met geulen, eilandjes en wandel- en fietspaden, dat deel uitmaakt van de groengordels in- en rond de stad. In 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Inclusief een uitbreiding van de grindwinning met drie hectare.

Download kaart Bosscherveld

friesland_avonduren

Top