Header Image
Home / Locaties / Geulle aan de Maas/Voulwames 2012-2015 (afgerond)

Geulle aan de Maas/Voulwames 2012-2015 (afgerond)

2012-2015 (afgerond)

De aanvankelijke weerstand in Geulle aan de Maas en Voulwames tegen de uitvoeringswijze van de delfstoffenwinning, is veranderd in enthousiasme over het resultaat van de rivierverruiming en de natuurontwikkeling.

De inwoners vreesden ernstige overlast na wijziging van het oorspronkelijke plan om in Geulle aan de Maas een voordepot en een werkhaven aan te leggen voor de opslag en het transport van zand en grind. Het toutvenant (zand en grind) werd in plaats daarvan naar het voordepot in Itteren getransporteerd. Dat betekende vele honderden vrachtwagentransporten per dag. Door extra maatregelen, zoals een verdiept aangelegde werkweg, geluidswallen en sproei-installaties bleef de overlast uit. Door intensieve communicatie en het naleven van alle afspraken, groeide het draagvlak onder de bevolking. In minder dan twee jaar tijd werden de graafwerkzaamheden uitgevoerd.

In Geulle aan de Maas is de rivier verbreed en krijgt een groot, nieuw natuurgebied gestalte. In de loop van 2015 is de locatie helemaal klaar. Het werk is in 2016 feestelijk afgesloten in aanwezigheid van alle dorpsbewoners. De Inwoners van Geulle aan de Maas zijn zo tevreden dat ze hebben laten weten eventueel als ambassadeurs van Consortium Grensmaas te willen optreden in de aanloop naar de uitvoering op de noordelijke locaties.

Download kaart Geulle aan de Maas/Voulwames

Natuurontwikkeling Geulle

Top