Header Image
Home / Locaties / Nattenhoven 2018-2020 (afgerond)

Nattenhoven 2018-2020 (afgerond)

2018-2020 (afgerond)

Ten westen van Nattenhoven heeft de Maas veel meer ruimte gekregen door een omvangrijke oeververlaging. In het hele gebied kan de natuur nu haar gang gaan. Ter hoogte van Obbicht is een bijzonder passage gemaakt voor de vrije doorgang van de Gallowayrunderen en de Konikpaarden. De grote grazers kunnen gebruik maken van een stukje werkweg, dat gehandhaafd is als faunapassage.

Download kaart Nattenhoven

nattenhoven

Top