Header Image
Home / De Geschiedenis

De Geschiedenis

Al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw doemen er plannen op om de Maas in Zuid-Limburg onder handen te nemen. Het Plan Ooievaar is daar een voorbeeld van. De nadruk ligt op natuur en milieu. De rivier en de natuur moeten weer de ruimte krijgen.

De overstromingen in 1993 en 1995 zorgen voor een stroomversnelling in de uitvoering. Veiligheid en natuur in combinatie met ontgrindingen worden de hoofddoelstellingen. Uiteindelijk zet de provincie in 2001 het sein op groen voor het project Grensmaas. Een besluit dat vier jaar later wordt uitgewerkt in een nieuw streekplan: het POL Grensmaas. In 2005 tekenen provincie, ministeries van LNV en Verkeer en Waterstaat en Consortium Grensmaas het uitvoeringscontract. De kostenraming van de uitvoering bedraagt inmiddels ongeveer 700 miljoen euro.

In oktober 2008 geven staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gouverneur Leon Frissen het startsein voor het Grensmaasproject. De voorbereidende werkzaamheden duren dan al ongeveer een jaar.

Op 10 november 2011 presenteren Rijk en provincie een aangepast uitvoeringsplan voor het project Grensmaas. Efficiënter en met een nieuwe planning.

Die zogenaamde Nadere Overeenkomst is noodzakelijk om te voorkomen dat de continuïteit van het project in gevaar komt. Door de economische/financiële crisis, die een zware wissel trekt op de bouwsector in Nederland, worstelt het Consortium met grote afzetdalingen.

Ondanks die moeilijke jaren komt het Consortium de afspraak na dat Zuid-Limburg uiterlijk 31 december 2017 veel beter beschermd is tegen een nieuwe overstroming. De bewoners krijgen nu geen water meer in hun woningen bij soortgelijke waterafvoeren als tijdens de overstromingen van 1993 en 1995.

De werkzaamheden van Consortium Grensmaas richten zich vanaf 2018 op de grindwinning, waarmee de kosten die afgelopen jaren zijn gemaakt, moeten worden terugverdiend. Ook de laatste onderdelen van de hoogwaterbescherming en de verdere natuurontwikkeling staan nog op het programma.

Het Consortium heeft drie jaar extra de tijd gekregen om de achterstand in de uitvoering in te halen, die tijdens de financieel/economische crisis is ontstaan. Het project Grensmaas loopt nu tot eind 2027.

Top