Header Image
Home / Locaties / Urmond 2016-2021

Urmond 2016-2021

2016-2021

De locatie Urmond is in twee gedeelten gesplitst. Urmond-Noord is in 2016 uitgevoerd. De oevers zijn versterkt met stortsteen en er is een beperkte rivierverruiming gerealiseerd. Dat werk is mede op verzoek van Vlaanderen gedaan.
De rivierverruiming en natuurontwikkeling in het zuidelijk deel staan in 2021 op het programma.

Download kaart Urmond

urmond

Top