Header Image
Home / Gallery / Visserweert

Visserweert

Een forse stroomgeulverbreding en de aanleg van een nevengeul ten oosten van het dorp zijn de belangrijkste ingrediënten van de uitvoering in Visserweert. Door de verlaging van de oevers aan weerszijden van de geul ontwikkelt zich een natuurlijk rivierlandschap.

Visserweert en Illikhoven worden met elkaar verbonden door een hoogwaterbrug. Beide dorpen worden na afloop van de werkzaamheden omzoomd door nieuwe natuur.

2016
2017
2018
2020

Top