Home / Omgevingsnieuws / Bewonersbrieven / Bewonersbrieven 2023

Bewonersbrieven 2023

Bij actuele ontwikkelingen informeert Consortium Grensmaas de bewoners met regelmaat via bewonersbrieven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verkeersmaatregelen, aanpassing van werktijden, infoavonden of uitnodigingen voor open dagen.

maart 2023
Bewonersbrief inloopavond Illikhoven-Schipperskerk

Top