Header Image
Home / Locaties / Koeweide/Trierveld 2015-2027

Koeweide/Trierveld 2015-2027

2015-2027

In Trierveld is een werkhaven en grinddepot aangelegd voor de veredeling van zand en grind. De werkzaamheden duren tot 2027. In Koeweide krijgt de Maas veel extra ruimte door een verbreding van de stroomgeul en verlaging van de oevers.
Een deel van Koeweide blijft bestemd voor landbouwactiviteiten. Het is de bedoeling dat Trierveld (deels) toegevoegd wordt aan het areaal natuur van het RivierPark Maasvallei.
Over de nadere invulling van Trierveld loopt de dialoog met de bewoners.

Download kaart Koeweide/Trierveld

koeweide

Top