Home / Nieuws / Voortgang november 2014

Voortgang november 2014

Als een van de laatste werkzaamheden In Geulle aan de Maas is de internationale leiding in het noordelijke puntje van de dekgrondberging met stortsteen beschermd tegen uitspoeling. In het natuurgebied langs de Saintweg in Geulle aan de Maas hebben de Galloways inmiddels ook hun entree gemaakt om de natuurontwikkeling door begrazing in toom te houden. In Geulle aan de Maas moet het raster langs het natuurgebied nog verplaatst worden. In het voorjaar moet de ligging van de veerstoep nog aangepast worden.

De delfstoffenwinning concentreert zich de komende tijd in de dekgrondberging en het gebied van de rivierverruiming in Itteren. Het tracé van de Geul is inmiddels verlegd. De visvijver is leeg. Alle vissen zijn elders uitgezet.

voortgang-nov2014

Een beeld van de delfstoffenwinning in Itteren (foto Jac Beekers)

Top