Home / Omgevingsnieuws / Bewonersbrieven / Bewonersbrieven 2020

Bewonersbrieven 2020

Bij actuele ontwikkelingen informeert Consortium Grensmaas de bewoners met regelmaat via bewonersbrieven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verkeersmaatregelen, aanpassing van werktijden, infoavonden of uitnodigingen voor open dagen.

januari 2020
Bewonersbrief Maasband

Top