Home / Nieuws / Voortgang – augustus 2014

Voortgang – augustus 2014

Consortium Grensmaas heeft in de vakantieperiode gewoon doorgewerkt. En ofschoon dat niet op volle kracht vooruit gebeurde, is er de nodige voortgang geboekt. De rivierverruiming heeft de woonkern van Aan de Maas al gepasseerd. De extra ruimte die met name ten noorden van het dorp voor de Maas is gecreëerd, is indrukwekkend.

Het asfalt van de werkweg is verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, zijn in september alle graafwerkzaamheden afgerond. Als het weer blijft meewerken en er geen andere tegenvallers opdoemen, zal ook de entree naar Voulwames nog dit jaar in oude staat worden hersteld.

In Trierveld in Sittard-Geleen wordt de laatste hand gelegd aan de sanering van de voormalige stortplaats en is de aanleg van de nieuwe leiding van Waterschapsbedrijf Limburg afgerond als aanloop naar de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide.

De hoge productie van de zand- en grindwinning in Geulle aan de Maas, noodzaakt het Consortium tot de aanleg van een extra grinddepot in Itteren. Dat depot biedt fraaie panorama’s van de locatie waar de grindwinning dit najaar opnieuw wordt opgestart en van de Itterense weerd.


Itteren-panorama-140717-02

^ Panorama van het gebied in Itteren waar de komende maanden de grindwinning weer wordt opgestart en de dekgrond al verwijderd is. (foto Jac Beekers)

Top