Header Image
Home / Locaties / Borgharen 2010-2014 (afgerond)

Borgharen 2010-2014 (afgerond)

2010-2014 (afgerond)

Borgharen is de eerste locatie van het project Grensmaas waar de werkzaamheden zijn afgerond.

Meest is het oog springende ingreep in Borgharen is de omvangrijke rivierverbreding, die tot enthousiaste reacties leidt bij recreanten en natuurliefhebbers. In Borgharen kan de Maas nu niet alleen veel meer water bergen, maar ontstaat aan de rivieroevers ook een natuurgebied met bijzondere flora en fauna. De bevolking is tevreden over de samenwerking met Consortium Grensmaas en blij met het uiteindelijke resultaat van de ingrepen.

Met de grond die vrijkwam bij de verbreding van het stroombed en de verlaging van de oevers is de zogenaamde dekgrondberging, de grindput ten noorden van Borgharen, weer aangevuld. Ook is er grond van de aanleg van de tunnels onder de A2 bij Maastricht gebruikt om het laatste gedeelte van de grindput op te vullen. Waar drie jaar lang kranen en vrachtauto’s het beeld bepaalden, grazen nu Galloways en Konikpaarden en kan de natuur z’n gang gaan.

De werklocatie Borgharen werd in 2010 even wereldnieuws door een opzienbarende archeologische vondst: een graf met de skeletten van 67 paarden omgekomen bij een veldslag rond Maastricht in 1798.

Download kaart Borgharen

borgharen

Top