Home / Gallery / Meers / Meers 2018

Meers 2018

Ook in Meers is de hoogwaterdoelstelling gereagliseerd door de firma L’Ortye. In 2018 gaan de werkzaamheden verder met de grindwinning en krijgt de natuur nog meer ruimte. Tot grote verrassing van alle deskundigen is de erosie van de Maas in Meers zo sterk dat de rivier zichzelf een nieuwe stroombed vormt door een grindrug te doorklieven. Ingrijpen van de mens is noodzakelijk om te voorkomen dat de natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever schade oplopen door te weinig wateraanvoer.

Top