Home / Nieuws / Hoogwater ook verrijking

Hoogwater ook verrijking

Het extreme hoogwater van juli zorgde voor veel ellende, maar heeft de natuur ook goeds gebracht, zo benadrukt Natuurmonumenten.

Enorme hoeveelheden grind en zand zijn in beweging gekomen, waardoor nieuwe grindbanken, eilandjes en zandduinen zijn ontstaan. Het zand en grind vormen een tamelijk extreem milieu, omdat het weinig voedingsstoffen bevat, weinig water vasthoudt en in de zon flink opwarmt. Op zulke plekken komen dan ook bijzondere planten en dieren voor. De kale grindbanken trekken op hun beurt weer bijzondere gasten aan, zoals de kleine plevier en de oeverloper. Zij zoeken op de open, kale plekken naar voedsel. Waar het snelstromende water zand en grind wegsloeg, ontstonden ook steile oeverwanden. Zeker de hoge steilranden kennen een grote waarde als nestplaats voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Omgevallen bomen en dood hout vormen daarnaast kleine natuurgebiedjes op zichzelf.
Kijk ook op: www.natuurmonumenten.nl

grindeilandjes
Nieuwe grindeilandjes en een afgeslagen oever bij Meers
Top