Home / Nieuws / Project Grensmaas als voorbeeld voor Omgevingswet

Project Grensmaas als voorbeeld voor Omgevingswet

De Nederlandse Politieacademie heeft deze week filmopnamen gemaakt van het project Grensmaas.

De film wordt gebruikt als introductie bij een landelijk debat over de consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor de politie in ons land. Projectleider François Verhoeven van het Consortium, wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen en bewoner Sjaak den Hollander uit Illikhoven komen in de film aan het woord over de wijze waarop het Consortium feitelijk al een voorproefje heeft genomen op die Omgevingswet door actieve burgerparticipatie nadrukkelijk in te bedden in het dagelijkse beleid.

Filmopnamen door de Nederlandse Politieacademie. Wethouder Pieter Meekels voor de camera

In het kader van de Omgevingswet moet de overheid de inbreng van de inwoners bij de inrichting van hun leefomgeving ook een belangrijke rol geven, om te voorkomen dat ze door de rechter wordt teruggefloten.

De nieuwe Omgevingswet gaat in juli 2022 van start en is vooral bedoeld om inrichtingsplannen voor de omgeving, sneller, eenvoudiger en begrijpelijker gestalte te geven. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij de opstelling van hun integrale omgevingsvisies kiezen voor maatwerk.
Op dit moment is de regelgeving voor de inrichting van de omgeving een wirwar van tientallen wetten op bijvoorbeeld milieu- en natuurgebied, waar vaak geen touw aan vast te knopen is. Voor de politie, als handhaver, heeft de invoering van de Omgevingswet ook de nodige consequenties. Vandaar dat er in een film en een debat aandacht aan wordt besteed.

Top