Home / Nieuws / Impressie van scheepsvondst

Impressie van scheepsvondst

Hoe heeft het ongeveer duizend jaar oude schip eruitgezien, waarvan de resten eerder dit jaar in Koeweide zijn gevonden? Op basis van die resten is, als onderdeel van het nog lopende onderzoek, de rivieraak in beeld gebracht op een reconstructietekening.

boot
Zo moet het schip, waarvan de resten in Koeweide zijn gevonden, eruit hebben gezien.

Uit het onderzoek werd eerder al duidelijk dat het om een schip met een lengte van 15 tot 18 meter gaat. Het vaartuig dateert uit de 11e tot de 13e eeuw en is daarmee een van de oudste scheepsvondsten in Limburg. Waarschijnlijk heeft het schip mergelblokken vervoerd. Nabij de houten resten van het schip is een partij mergel gevonden. Het is overigens nog onduidelijk wat er uiteindelijk met de resten gebeurt.

Fotoimpressie: Odé Ontwerp

Top