Home / Nieuws / Wandelen in toekomstige nevengeul Maasband

Wandelen in toekomstige nevengeul Maasband

Zo’n twintig inwoners van Maasband en Stein trotseerden zaterdag 10 december de allereerste vrieskou van deze winter om een wandeling te kunnen maken door het werkterrein in Maasband.

De wandelaars konden terecht op de nieuwe hoogwaterbrug en hadden alle ruimte op de werkweg, waar normaal de dumpers vol zand en grind af en aan rijden.

Tijdens de wandeltocht kregen de bewoners ook een helder beeld van het traject van de hoogwatergeul die Maasband straks omringt. Consortium Grensmaas heeft op vezoek van de bewoners toegezegd in het voorjaar een soortgelijke wandeltocht op touw te zetten voor inwoners uit de hele regio.

Maasband
Tekst en uitleg op de hoogwaterbrug in Maasband
Top