Home / Nieuws / Grindwinning Meers nadert einde

Grindwinning Meers nadert einde

De grindwinning op de Grensmaaslocatie Meers is de laatste fase ingegaan.

Terwijl in een hoekje van de locatie nog zand en grind boven water wordt gehaald, domineren andere beelden. Om het landschap zijn nieuwe gedaante te geven rijden vrachtauto’s met dekgrond uit Maasband en Urmond onophoudelijk af en aan om de laatste grindplas te dichten.

Meers
Drukte bij het dichten van het laatste stukje grindplas in Meers. Ook de vogels pikken een graantje mee.

 

Top