Home / Nieuws / Ontmoetingsplek Maasband

Ontmoetingsplek Maasband

Bewoners van Meers en Maasband en de duizenden recreanten die in de zomermaanden voorbijfietsen en wandelen hoeven niets meer te missen van de werkzaamheden.

Nabij de hoogwaterbrug in aanbouw in Maasband is een uitkijkpunt geplaatst, dat tot 2023 ongetwijfeld uitgroeit tot een ontmoetingsplek van en voor bewoners. Het uitkijkpunt biedt niet alleen een fraai panorama, maar ook allerlei info over het project Grensmaas, de bouw van de brug, de aanleg van de nevengeul en de toekomstige natuurontwikkeling.
De gemeente Stein en Consortium Grensmaas hebben in goed overleg besloten tot de plaatsing van het uitkijkpunt, omdat zoveel wandelaars en fietsers langs de weg stopten dat er verkeershinder ontstond.

uitkijkpunt
Wethouder Gina van Mulken van Stein op het uitkijkpunt met infopaneel
Top