Home / Nieuws / Kunstwerk op vindplaats paardengraf Borgharen

Kunstwerk op vindplaats paardengraf Borgharen

Maasdorp krijgt permanente herinnering aan wereldvondst

Kunstwerk op vindplaats paardengraf Borgharen

Borgharen krijgt een permanente herinnering aan de vondst van het vermaarde paardengraf aan de noordrand van het dorp in 2010. Het graf is tijdens werkzaamheden van het project Grensmaas, het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland, ontdekt.

Het silhouet van het paardengraf keert in de volle omvang van vijftig meter lengte en twee meter breedte terug in het landschap in de vorm van 65 grote grindblokken en een groepje gepolijste zwarte stenen, die dienen als rustpunt voor toekomstige recreanten. De Brabantse kunstenaar Adri Verhoeven maakt het kunstwerk. Hij exposeerde vorig jaar nog met zijn gepolijste stenen op de Brunssummerheide.

Bij het kunstwerk komt een informatiebord met de historische achtergronden van de vondst. De 65 grindblokken verwijzen naar het aantal paardenskeletten in het graf. Uitgebreid archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de paarden vrijwel zeker gedood zijn tijdens een veldslag rond Maastricht in 1794.

Het paardengraf in Borgharen

Consortium Grensmaas, het samenwerkingsverband van grindproducenten, aannemers en Natuurmonumenten, is van mening dat het paardengraf van zo’n groot archeologisch belang is, dat het niet in de vergetelheid mag raken.
Het Consortium werkte bijna vijf jaar in Borgharen aan de rivierbeveiliging en delfstoffenwinning. Het resultaat van de uitvoering? Borgharen loopt veel minder risico op nieuwe overstromingen en grenst nu aan een natuurgebied van 125 hectare, dat vrijdag 5 juni officieel wordt geopend door gouverneur Theo Bovens.

De vondst van het paardengraf in Borgharen eind juni 2010 werd wereldnieuws.
Nooit eerder werd in Europa een graf met zoveel paarden opgegraven. Media tot in de Verenigde Staten en Australië besteedden aandacht aan de vondst. Het publiek stroomde toe, toen Consortium Grensmaas besloot het paardengraf enkele uurtjes toegankelijk te maken. Tweeduizend bezoekers uit het hele land kwamen naar Borgharen om een blik op het graf te kunnen werpen.

Het belang van de vondst wordt ook nationaal onderstreept. Een van de skeletten maakt inmiddels deel uit van de permanente expositie Archeologie in Nederland in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Bezoekers van de Open Grensmaasdag, die zaterdag 6 juni van 10 tot 17 uur wordt georganiseerd in Itteren en Borgharen, kunnen een maquette van het kunstwerk bekijken.

Voor nadere info:
Peet Adams (06 13278181)

Download het persbericht Kunstwerk op plek wereldvondst

Top