Home / Nieuws / Gouverneur Theo Bovens opent archeologisch bezoekerscentrum

Gouverneur Theo Bovens opent archeologisch bezoekerscentrum

Gouverneur Th. Bovens opent vrijdag 6 maart het nieuwe archeologisch bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein. Hij doet dat samen met Maastrichts wethouder G. Krabbendam en directeur K. van der Veeken van Consortium Grensmaas.

De provincie, de gemeente Maastricht en Consortium Grensmaas hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het archeologisch bezoekerscentrum gestalte te geven.

Het idee kwam ongeveer een jaar geleden op tafel tijdens een bijeenkomst van archeologen bij de afsluiting van de verplichte archeologische onderzoeken. Het Consortium kwam met het voorstel om de vondsten terug te geven aan de inwoners van Zuid-Limburg in de vorm van een permanente expositie. Dat plan is door alle partijen omarmd. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt de archeologische vondsten van zo’n belang dat ze medewerking toezegde aan de realisatie van het bezoekerscentrum.

wapenvondsten
Een voorbeeld van de vele wapenvondsten: speerpunten met inscriptie

De archeologische onderzoeken maakten deel uit van de uitvoering van het project Grensmaas, dat voorziet in hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, gefinancierd door de winning van zand en grind.

Voor de inrichting van het archeologisch bezoekerscentrum is een deel van de eerste verdieping van Kasteelhoeve Hartelstein de afgelopen maanden verbouwd. Die ruimte sluit aan op de bestaande tentoonstellingsruimte waar onder meer een van de skeletten van het paardengraf van Borgharen in een vitrine te bezichtigen is. Ook die ruimte is uitgebreid en gaat onder meer dienstdoen als infocentrum van natuurorganisaties en RivierPark Maasvallei.

Top