Home / Nieuws / Hoogwater

Hoogwater

Een kwart eeuw na de overstroming van eind januari 1995 deelde de Maas weer eens een plaagstootje uit.

De maximale afvoer van 1730 kuub in de eerste week van februari zorgde vooral voor mooie hoogwaterbeelden, maar leverde nergens risico op. Voor de juiste duiding: de ingrepen van Consortium Grensmaas betekenen dat Zuid-Limburg het gewoon droog houdt bij afvoeren tot zo’n 3200 kuub. Dat is de watermassa die er in 1993 en 1995 voor zorgde dat grote delen van Limburg blank kwamen te staan.

De omroep BNN/VARA startte maandag 3 februari met de vierdelige documentaire Hoog Water over de overstroming in Limburg en de dreigende dijkdoorbraken in Gelderland die leidden tot de evacuatie van 250.000 inwoners. Itteren en Borgharen stonden centraal tijdens die eerste aflevering. De boosheid van de inwoners op de in hun ogen falende overheid en de organisatie van de hulpverlening door de buurt- en de dorpsraad waren de belangrijkste onderwerpen van de documentaire.

Konikpaarden en Gallowayrunderen
In Geulle werden Konikpaarden en Gallowayrunderen bijgevoerd. Het begrazingsgebied was deels opgeslokt door de Maas

De tv-uitzending in combinatie met het hoogwater zorgden in de eerste week van februari voor een extra aanloop van dagjesmensen naar Itteren en Borgharen, maar ook naar andere locaties van het project Grensmaas. Zo trok het snelstromende water in de Maas en de nevengeul bij Visserweert nogal wat belangstellenden die met de fiets en zelfs per auto het hoogwater op de Brök kwamen bekijken. Veelgehoorde opmerking op de Brök: “De effecten van de rivierverruiming zijn duidelijk zichtbaar. Het werk van Consortium Grensmaas was alle moeite waard.”

hoogwater
De Maas bij Obbicht tijdens het hoogwater van begin februari
Top