Home / Nieuws / Daan Prevoo nieuwe Grensmaasgedeputeerde

Daan Prevoo nieuwe Grensmaasgedeputeerde

Daan Prevoo is sinds drie maanden de nieuwe gedeputeerde die namens de provincie verantwoordelijk is voor het project Grensmaas. Razend drukke maanden van kennismakingen en het doorploegen van stapels dossiers.

Prevoo (SP) oordeelt dat hij een ‘geweldige’ portefeuille heeft binnengehaald. Duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting/wonen, energie en dus ook waterveiligheid zijn enkele onderdelen van die portefeuille.

Prevoo neemt het Grensmaasproject over van zijn collega Patrick van der Broeck.  Hij heeft het project al heel kort bezocht in Itteren. En zich natuurlijk uitvoerig laten informeren over de uitvoering. Een nadere kennismaking staat in september op het programma.

De eerste indruk van de gedeputeerde van het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland? ,,De uitvoering van het project is een voorbeeld van hoe het zou moeten. Slim en verstandig zaken met elkaar koppelen. Veiligheid, natuur en delfstoffenwinning. Met Consortium Grensmaas als uitvoerder die zich altijd netjes aan de afspraken houdt. Die ook op uitstekende wijze draagvlak heeft gecreëerd voor het project door de inwoners bij de uitvoering te betrekken. Goede communicatie maakt het verschil. Niet alleen bij de uitvoering van zo’n megaproject dicht bij woonkernen, maar ook in het openbaar bestuur.”

Lees een uitgebreid persoonlijk verhaal van Daan Prevoo >>

revoo, Grensmaasgedeputeerde

Top