Home / Nieuws / Metamorfose in Trierveld

Metamorfose in Trierveld

Werk Trierveld gaat razendsnel. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering op de locatie Trierveld/Koeweide gaan razendsnel. Enkele honderden meters ten noorden van Schipperskerk heeft het landschap een metamorfose ondergaan. De akkers zijn veranderd in een gigantische bouwplaats waar met chirurgische precisie dekgrond wordt verplaatst voor de aanleg van onder meer de geasfalteerde werkwegen. Kranen, dumpers en trucks domineren daarbij de horizon.

De contouren van de toekomstige werkhaven zijn inmiddels al zichtbaar. Om de haven op diepte te brengen wordt er ook al zand en grind afgegraven. Dat zogenaamde toutvenant gaat tijdelijk in opslag.

In die haven worden uiteindelijk twee verwerkingsinstallaties afgemeerd, waar het zand en grind worden gescheiden, gewassen en gezeefd en vervolgens per boot via het Julianakanaal naar de afnemers worden vervoerd.

Schipperskerk is deels al afgeschermd van de werkzaamheden door een geluidswal. Ook ter hoogte van Illikhoven heeft zo’n geluidswal gestalte gekregen. Langs de Parallelweg zijn inmiddels ook dekgrondbergingen aangelegd.

Zoals het er nu naar uitziet, beginnen in oktober de heiwerkzaamheden voor de damwanden van de werkhaven.

Trierveld

Kranen en dumpers in omgewoeld landschap Trierveld

Top