Home / Nieuws / Consortium kan vergunning ontgronding Trierveld aanvragen

Consortium kan vergunning ontgronding Trierveld aanvragen

Consortium Grensmaas voldoet aan de voorwaarden van de provincie voor nieuwe ontgrondingen en kan een vergunning aanvragen voor grindwinning op de locatie van de geluidswallen aan de zuid- en noordrand van Trierveld.

Dat is de uitkomst van maandenlang overleg tussen Consortium Grensmaas en de provincie. Belangrijkste conclusie? De onderbouwing van de ontgronding is in lijn met de provinciale spelregels. Daarbij gaat het vooral om de maatschappelijke meerwaarde die de kortdurende ontgronding oplevert. Voorbeelden daarvan zijn de revitalisering van de Kingbeek, de aanleg van een recreatievijver, een gescheiden passage voor fietsers en grote grazers, extra natuur bij Illikhoven, versterken van de recreatieve aantrekkingskracht van de Berghaven en een educatielokaal bij Schipperskerk.
Het consortium heeft toegezegd de locatie van de geluidswallen weer aan te vullen met schone grond.

De geluidswal bij Illikhoven

Om de zorgen van inwoners van met name Schipperskerk over mogelijke schade aan hun woningen weg te nemen, kunnen ze tot tien jaar na afronding van het project Grensmaas in 2027 een beroep doen op het zogenaamde Meldpunt schade. Onafhankelijke deskundigen beoordelen bij dat meldpunt schadeclaims, waarbij de bewijslast niet bij de bewoners maar bij het consortium ligt. Oorspronkelijk zou dat meldpunt maar vijf jaar na afronding van het project operationeel blijven.

De steun die de provincie nu heeft uitgesproken voor de ontgronding betekent niet dat nu al alles in kannen en kruiken is. Het consortium moet de komende maanden met onderzoeken aantonen dat het ook aan allerlei wet-en regelgeving op terreinen als stikstof, grondwaterstanden, natuurwaarden, geluidsnormen en archeologie voldoet. Ook hebben bewoners de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de uiteindelijke vergunningverlening. Het consortium heeft toegezegd zoveel mogelijk draagvlak te verwerven voor de ontgronding en hoopt de definitieve vergunning in januari 2025 in huis te hebben.

Top