Home / Nieuws / Open Grensmaasdag in teken van belang hoogwaterveiligheid

Open Grensmaasdag in teken van belang hoogwaterveiligheid

Zaterdag 18 juni in Trierveld met boottochten, archeologie, natuur en infomarkt

Open Grensmaasdag in teken van belang hoogwaterveiligheid

Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat organiseren zaterdag 18 juni een open dag op de locatie Trierveld tussen Schipperskerk en Illikhoven. De open Grensmaasdag biedt het publiek een blik achter de schermen van het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, grindwinning, archeologie, scheepvaart en het immense grondverzet met innovatief materieel staan centraal tijdens de open dag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. De open Grensmaasdag is ook een van de projecten van de nationale Dag van de Bouw.

De open Grensmaasdag in Trierveld speelt zich af rond het huidige epicentrum van het project Grensmaas: de grote werkhaven met twee grindverwerkingsinstallaties. Met de winning van zand en grind worden de kosten van de hoogwaterveiligheid en de natuurontwikkeling betaald. Die kosten bedragen zo’n 700 miljoen euro. Trierveld en het aangrenzende Koeweide zijn samen met Maasband en omgeving de laatste locaties van het project Grensmaas dat volgens de huidige planning in 2027 wordt afgerond. Daarvoor zijn zo’n 150 medewerkers in de weer.

Een overzicht van de locatie Trierveld waar de open dag wordt georganiseerd

Materieel

De aannemers, de grindproducenten en Natuurmonumenten, die samen Consortium Grensmaas vormen, geven tijdens de Grensmaasdag uitgebreid tekst en uitleg over hun rol in het rivierproject. De aannemers doen dat onder meer door hun imposante materieel, graafmachines, vrachtauto’s en bulldozers aan het publiek te presenteren. De aannemers geven tekst en uitleg over hun werk en op een groot beeldscherm worden filmpjes over het grondverzet, de grindwinning en de natuurontwikkeling getoond. De grindproducenten geven in een paviljoen in beeld en tekst uitleg over het belang van de delfstoffenwinning. En Natuurmomenten verzorgt niet alleen excursies in het natuurgebied bij de hoogwaterbrug in Visserweert, maar is ook present op de grote infomarkt met zo’n dertig kraampjes. Net als andere natuurbeheerders, gemeenten en kunstenaars.

Kranen en bijzonder transportmaterieel van dichtbij te bekijken

Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) tonen hoe belangrijk gezond en lekker drinkwater en de verdere aanpak van de hoogwaterveiligheid in Limburg is. De jeugd kan samen met medewerkers van Waterschap Limburg onder meer een dijk bouwen. En WML doet waterproefjes in een mobiel laboratorium.

Scheepvaart en archeologie

Bezoekers van de open dag kunnen een kijkje nemen op een groot, hypermodern binnenvaartschip en een historische tjalk. Twee rondvaartboten verzorgen tochtjes naar en door de sluis in Born.

De archeologische vondsten die tijdens de uitvoering zijn gedaan, krijgen ruim aandacht. Archeoroute Limburg brengt het vermaarde paardengraf van Borgharen digitaal naar Trierveld. Archeoloog Jan Roymans toont allerlei historisch wapentuig dat is opgediept uit de maas en vertelt over de achtergronden van nautische vondsten bij Grevenbicht, zoals een scheepsmolen en een duizend jaar oude rivieraak.

Voor de jeugd is er een scala aan activiteiten, zoals rondritjes in grote vrachtauto’s op een speciaal uitgezet concours. Op het terrein zijn twee ruime rusthoeken ingericht met in totaal zo’n 600 zitplaatsen. Elke bezoeker krijgt bij binnenkomst een kaart met alle evenementen van de open dag en twee gratis consumptiebonnen voor een drankje.

Een beeld van de open Grensmaasdag vijf jaar geleden

Een treintje pendelt de hele dag rond de locatie Trierveld en brengt bezoekers naar het uitkijkpunt bij Schipperskerk, een show van miniatuurvliegtuigen van modelvliegclub Swentibold of het pleintje nabij de hoogwaterbrug in Illikhoven. Daar staan vrijwilligers van Natuurmonumenten en RivierPark Maasvallei klaar voor natuurtochtjes of een wandeling door Visserweert.

Met het oog op de verwachte drukte op zaterdag 18 juni wordt bezoekers uit de directe omgeving geadviseerd met de fiets te komen. Er is gezorgd voor een ruime fietsenstalling. De route voor automobilisten is aangegeven via borden. Verkeersregelaars begeleiden automobilisten naar de parkeerruimte op het werkterrein in Trierveld. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, rijden de hele dag busjes op om mensen vanaf de parkeerplaats naar het evenemententerrein te brengen.

Hoogtepunten Grensmaasdag

• Boottochten met schutten in de sluis van Born.

• Expo archeologische vondsten met resten duizend jaar oude boot en wapentuig.

• Bezichtiging modern binnenvaartschip en historische tjalk.

• Optredens muziekgezelschappen en zaate hermenieke.

• Bouwen van dijk door Waterschap Limburg.

• Dijkwachten vertellen over hun werk.

• Rondrit met treintje met haltes bij uitkijkpunt, modelvliegshow en natuurexcursie Illikhoven.

• Kinderhoek met springkussens, grimeren, stenen beschilderen en tekenen.

• Bus met waterlaboratorium van Waterleiding Maatschappij Limburg.

• Infomarkt met het digitale paardengraf van Borgharen, streekgerechten, sieraden, regionale beeldhouwers, gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen, stichting Beegse Maasvallei, Natuurorganisaties, RivierPark Maasvallei.

Foto’s: Flying Eye en Jac Beekers

Top