Home / Nieuws / Grote grazers weten de weg tijdens hoogwater

Grote grazers weten de weg tijdens hoogwater

Langdurige regenval zorgde rond de jaarwisseling voor hoogwater, dat op het traject van de Grensmaas nergens problemen opleverde. Ook niet voor de Galloways en Konikpaarden in de natuurgebieden van het project Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren.

Die grote grazers zijn het gewend dat de uiterwaarden jaarlijks overstromen. Ook bij stijgend water weten ze hun plan te trekken, verzekeren de natuurorganisaties.
“We zetten de dieren met een gerust hart het hele jaar in voor de begrazing”, vertelt Frenk Janssen van Natuurmonumenten. Dankzij het project Grensmaas heeft de rivier veel meer ruimte gekregen door een bredere stroomgeul en verlaagde uiterwaarden. En daar profiteren de dieren ook van.

grote grazers
De grote grazers tijdens het hoogwater van januari bij Visserweert

Bij de inrichting van de gebieden is al rekening gehouden met hoogwatervluchtplaatsen en de mogelijkheid om vee snel weg te kunnen halen. Dat laatste is in de praktijk niet heel vaak nodig.

Steeds vaker merkt Natuurmonumenten dat bewoners en recreanten nauw betrokken zijn bij het wel en wee van de grote grazers. Bij noodgevallen kan altijd de kuddeverzorger gebeld worden. Zijn nummer is te vinden op de grazersbordjes bij de ingangen van de terreinen. Frenk Janssen heeft nog wel een advies voor mensen die aan de wandel gaan tijdens hoogwater. “Het leefgebied van grazers en andere wilde dieren is dan tijdelijk kleiner. Kom je ze tegen? Blijf op afstand en geef de dieren hun rust en ruimte die ze dan extra hard nodig hebben.”

Top