Home / Nieuws / Grindproductie rest van project met een installatie

Grindproductie rest van project met een installatie

De grindproductie in de resterende looptijd van het project Grensmaas tot eind 2026 gebeurt met nog maar één verwerkingsinstallatie.

De verwerkingsinstallatie Merwede is inmiddels stilgelegd. De drijvende fabriek voor de grindveredeling in de haven van Trierveld wordt ontmanteld. De grindwinning in Maasband is over pakweg zeven maanden afgerond. Dan resteert alleen nog de grindwinning op de locatie Trierveld en Koeweide. Die productie kan met de verwerkingsinstallatie Rotterdam worden afgehandeld. Volgens afspraak heeft het Consortium daarvoor tot 31 december 2026 de tijd.

merwede
De Merwede in de haven van Trierveld

De Merwede werd in 1968 gebouwd en stond toen te boek als een revolutionaire grijpbaggermolen. In de loop van de jaren is de Merwede telkens gemoderniseerd en uiteindelijk verbouwd tot de huidige verwerkingsinstallatie die niet meer zelf naar grind graaft, maar het zand en grind voor de verkoop klaar maakt, dat met kranen boven water is gehaald en in een groot depot wordt verzameld. Vanaf dat depot gaat het ruwe materiaal via lopende banden naar de verwerkingsinstallatie. Daar wordt het gewassen, gezeefd, gescheiden en eventueel gekraakt.
Consortium Grensmaas koos voor die zogenaamde droge grindwinning omdat die aanpak minder overlast oplevert dan de traditionele grindwinning, waarbij baggermolens in het gebied rondvaren. In de vijftien jaar van uitvoering van het project Grensmaas zijn er ook slechts incidenteel klachten geweest over de grindproductie en -veredeling.

Top