consortium

PERSBERICHT

Vrijdag 24 juni 2011

Consortium Grensmaas betaalt toch onderzoek skeletten paardengraf

Consortium Grensmaas betaalt het vervolgonderzoek naar de skeletten uit het
paardengraf in Borgharen toch uit eigen zak. Het Consortium vindt het onverantwoord
nog langer te wachten op een eventuele bijdrage van de provincie en de gemeente
Maastricht in de extra kosten van zo’n 50.000 euro.

Over de financiering van het onderzoek, dat de historische context van de bijzondere
archeologische vondst in Borgharen moet verduidelijken, heeft maandenlang
onduidelijkheid bestaan. De vondst van het paardengraf, dat in juni vorig jaar
wereldwijd opzien baarde, was niet voorzien.

De opgraving en de eerste onderzoeken van het paardengraf kostten het Consortium
zo’n 90.000 euro. Consortium Grensmaas, dat door stagnerende grindafzetten met
liquide problemen worstelt, oordeelde dat de overheidspartners voor de financiering
van het vervolgonderzoek ook een stukje verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen.
Tot op dit moment hebben provincie en gemeente echter nog geen besluit genomen
over eventuele cofinanciering.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort zorgt er op dit moment
voor dat de skeletten gewassen en gesorteerd worden. De kosten worden daarmee
beperkt tot het strikt wetenschappelijke onderzoek.

Met de financiering van het vervolgonderzoek wil het Consortium niet alleen het
internationale belang van de vondst nog eens benadrukken, maar ook een gebaar
maken richting inwoners van Borgharen die een deel van de 69 skeletten graag
permanent willen exposeren in het dorp. Dat kan alleen na afronding van het
onderzoek. Het Consortium zal de gemeente Maastricht benaderen om een deel van
de vondst in bruikleen af te staan aan Borgharen.

Mede met het oog op zo’n permanente expositie drong de buurtraad van Borgharen in
brieven aan de provincie en de gemeente Maastricht vorige maand ook nog eens aan
op financiële steun voor het vervolgonderzoek.

Overigens zijn er inmiddels weer nieuwe archeologische vondsten gedaan die mogelijk
verband houden met het paardengraf. Zo zijn er onder meer een helm en een zwaard
uit de 17e eeuw gevonden. Vorig jaar was de voorlopige conclusie van archeologen
ook dat het paardengraf is terug te voeren op een van de belegeringen van Maastricht
in de 17e eeuw.

De RCE vindt het overigens nog te vroeg om een relatie te leggen tussen de recente
vondsten en het paardengraf. De RCE komt op termijn met een onderzoeksrapport
over de archeologische opgravingen in Borgharen en zal dan pas definitieve conclusies
trekken over de vondsten.

NOOT voor redacties:
Woordvoerders Gideon Peusens van Consortium Grensmaas B.V. en Eelco Rensink
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn vandaag tussen 10 en 11 uur
telefonisch bereikbaar voor eventuele aanvullende vragen. Daarvoor kunt u bellen naar
046-4819930.