consortium

PERSBERICHT

5 februari 2009

Start grindwinning Bosscherveld

De baggermolen De Friesland wordt morgenvroeg vanaf 08.00 uur het Maastrichtse
eiland Bosscherveld ingevaren om vanaf volgende week met de grindwinning op die
Grensmaaslocatie van start te gaan. Het is de eerste baggermolen die voor de
uitvoering van het project Grensmaas aan de slag gaat.

De drijvende fabriek, die niet alleen grind wint, maar ook meteen veredelt, wordt
vrijdagmorgen tijdens een zorgvuldig voorbereide operatie met drie sleepboten het
eiland in gemanoeuvreerd. De Friesland is 110 meter lang, elf meter breed en heeft
een hoogte van achttien meter. De baggermolen, annex verwerkingsinstallatie is de
afgelopen maanden bij Bosscherveld opgebouwd. De Friesland is vanuit het Duitse
Weeze naar Maastricht versleept. Voor dat transport moest de fabriek nagenoeg
geheel gedemonteerd worden.

De baggermolen gaat drie jaar lang aan de slag in Bosscherveld, dat grenst aan de
Maastrichtse wijk Boschpoort. Na de ontgrinding verandert het eiland in een
natuurpark, dat in handen komt van Staatsbosbeheer. Bosscherveld wordt volgens
Staatsbosbeheer een mooi uitloopgebied voor recreanten uit de regio Maastricht.
Consortium Grensmaas B.V. is inmiddels vier maanden bezig met voorbereidende
werkzaamheden in Bosscherveld om de ontgrinding mogelijk te maken. In die periode
is de dekgrond afgegraven, een hoogwaterkering opgeworpen, zijn geluidswallen
aangelegd en is het eiland deels onder water gezet.