Home / Nieuws / Winterverblijf voor vleermuizen in geluidswal

Winterverblijf voor vleermuizen in geluidswal

In de geluidswal die Schipperskerk afschermt van de werkzaamheden op de locatie Trierveld wordt een winterslaapplaats gebouwd voor vleermuizen. Het onderdak bestaat uit een aantal betonelementen die ingemetseld worden, toegangsopeningen voor de vleermuis en een deur voor incidentele controle door de mens.

Consortium Grensmaas neemt die maatregel als alternatieve huisvesting voor vleermuizen die gesignaleerd zijn in een boerderij aan de Ruitersdijk en twee woningen aan de Dijk in Grevenbicht. Die moeten wijken voor de uitvoering van het project Grensmaas. De winterslaapplaats is gelanceerd na overleg met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen.

Na afloop van de werkzaamheden, volgens de huidige planning in 2025, wordt bekeken of het vleermuisonderdak als een soort faunatorentje in het landschap behouden kan blijven.

vleermuis

Top