Home / Nieuws / Werken op zaterdag

Werken op zaterdag

In de werkhaven en op het voordepot in Itteren wordt de komende zes weken op zaterdag gewerkt.

Dat is terug te voeren op een tijdelijke extra vraag naar grind doordat de invoer van die delfstof door de lage waterstand van de Rijn nagenoeg stilgevallen is. Het werken op zaterdag is overigens geen uitzonderlijke omstandigheid, maar regel. Consortium Grensmaas heeft gewoon toestemming om zes dagen in de week te werken. Door de ingezakte grindmarkt is daar de laatste tijd weinig tot geen gebruik van gemaakt. De werkzaamheden op zaterdag beperken zich tot het veredelen van grind in de verwerkingsinstallaties in de haven en regulier onderhoud. Er wordt niet gegraven en er zijn ook geen grindtransporten.


werken-op-zaterdag

Top