Home / Nieuws / Veel vragen over gebruik fietspaden op dijken

Veel vragen over gebruik fietspaden op dijken

De afgelopen maanden hebben nogal wat inwoners uit onder meer Nattenhoven en Obbicht zich verbaasd en soms ook geïrriteerd afgevraagd waarom de geasfalteerde dijken meteen na de aanleg weer zijn afgesloten en niet meer toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

De gemeenten Stein en Sittard-Geleen moeten nog afspraken maken met Waterschap Limburg over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de fietspaden. Zoals het er aanvankelijk naar uitzag, kunnen de dijken pas in september 2018 deel gaan uitmaken van fiets- en wandelroutes. De wethouders Danny Hendrix van Stein en Pieter Meekels van Sittard-Geleen gaan nu het overleg aan om te bekijken of het toch mogelijk is de dijkpaden dit voorjaar al open te stellen voor fietsers en wandelaars.

De kwestie kwam woensdag 10 januari ook aan de orde tijdens een drukbezochte infoavond in Nattenhoven over de start van de werkzaamheden in dat dorp. De bewoners beloonden de uitgebreide informatie die ze voorgeschoteld kregen met een applaus. De presentatie over de uitvoering is te bekijken op www.grensmaas.nl.

Top