Home / Nieuws / Vervroegde aanleg werkweg voorkomt verkeersoverlast in Grevenbicht en Obbicht

Vervroegde aanleg werkweg voorkomt verkeersoverlast in Grevenbicht en Obbicht

Om verkeersoverlast in de kernen van Grevenbicht en Obbicht tijdens de dijkwerkzaamheden te voorkomen heeft Consortium Grensmaas besloten de werkweg van Trierveld in Sittard-Geleen tot aan Nattenhoven vervroegd aan te leggen. De aanleg is inmiddels begonnen.

Die transportroute langs de Maas betekent dat de inwoners van Grevenbicht en Obbicht niet geconfronteerd worden met respectievelijk 3100 en 1500 vrachtautoritten in de kernen van hun dorp. Dat transport is nodig voor de aanvoer van klei en stortsteen voor de dijken en extra oeverbescherming en wordt nu afgehandeld via de werkweg.

Consortium Grensmaas moest rekening houden met het scenario van vrachtverkeer dwars door de dorpskernen, omdat tot voor kort niet alle gronden verworven waren om de werkweg gestalte te kunnen geven. Het Consortium heeft alles op alles gezet om die transportroute langs de Maas toch rond te breien. Uiteindelijk kon het sein op groen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de werkweg pas in 2018 zou worden aangelegd als de grindwinning in Nattenhoven en later in Grevenbicht van start gaan.

werkweg

De werkweg, die vervroegd wordt aangelegd
De werkweg, die vervroegd wordt aangelegd.
Top