Home / Nieuws / Veertje Grevenbicht in april weer in de vaart

Veertje Grevenbicht in april weer in de vaart

Het veerpontje bij Grevenbicht kan in april weer in de vaart. Consortium Grensmaas is volop bezig om het opgestuwde zand op de vaarroute van het veertje weg te zuigen, zodat in het nieuwe recreatief seizoen weer duizenden wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken van het veer. De zandophopingen zijn nog een erfenis van het extreem hoogwater van juli 2021.

Het werk vordert goed. De weersvooruitzichten zijn uitermate gunstig en zoals het er nu naar uitziet, is de klus in de eerste week van april geklaard. De afgelopen maanden moest Consortium Grensmaas op tal van plekken in actie komen om hoogwaterschade aan oevers en bodem van de Grensmaas te herstellen.

Veertje Grevenbicht
Het werk op de vaarroute van het veertje bij Grevenbicht
Top