Home / Nieuws / Toekomst schutterij Nattenhoven verzekerd

Toekomst schutterij Nattenhoven verzekerd

De toekomst van schutterij Sint Hubertus te Nattenhoven is geborgd. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen de schutterij, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten, de gemeente Stein en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Nattenhoven schutterij
De werklocatie in Nattenhoven met rechtsonder het terrein van de schutters

Er zijn afspraken gemaakt over onder meer het schootsveld, de inrichting van het omringende gebied, de kogelraapverplichting, het toekomstige onderhoud van het terrein en de evacuatie van vee bij evenementen.

Wethouder Danny Hendrix van Stein is blij met het behaalde resultaat: “Bij deze oplossing zijn veel partijen betrokken met vaak uiteenlopende belangen. Het proces was complex en heeft enige tijd in beslag genomen, maar in dit dossier gaat zorgvuldigheid voor snelheid. ”

De schutterij ligt aan de rand van de werklocatie Nattenhoven van het project Grensmaas. Na de afronding van de rivierverruiming en grindwinning, gaat het gebied deel uitmaken van RivierPark Maasvallei. Door de afspraken kan de schutterij gewoon blijven op de huidige locatie aan de Veerweg in Nattenhoven.

Top