Home / Nieuws / Terp bij Geul Itteren verfraaid

Terp bij Geul Itteren verfraaid

De terp bij De kop van de Geul in Itteren, met de herdenkingsstenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling eind 2017, is opnieuw ingericht.

De terp is vergroot, afgedekt met antiworteldoek en een extra laag kiezel. Bij de terp komt nog een bank te staan en ook wordt er een informatiezuil geplaatst.

De herdenkingsterp in Itteren ligt pal tegenover Herbricht, waar een soortgelijke terp is aangelegd die herinnert aan de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bij de hoogwaterbescherming.

De terp in Itteren biedt een mooi panorama over de rivierverruiming ten noordwesten van het dorp en is via Op de Meer goed te bereiken. Er is een inmiddels een breed pad gemaaid dat leidt naar de terp.

De heringerichte terp in Itteren
Het mooie panorama van de verruimde Maas
Top