Home /

Visserweert

Inwoners Grensmaasgebied hoogwaterdeskundigen

Visserweert
De inwoners van Zuid-Limburg liggen niet wakker van het risico op een nieuwe overstroming van de Maas. Er is bijna niemand die nog preventieve maatregelen neemt en overstromingen vormen geen gespreksthema meer in de dorpen. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van Vince van ’t Hoff in het kader van Living Lab Grensmaas; de uitgebreide wetenschappelijke naspeuringen naar de effecten va...
Lees meer

Afscheid van Visserweert en Illikhoven

grensmaas
Consortium Grensmaas heeft vrijdag 14 juni met een feestelijke barbecue afscheid genomen van de inwoners van Illikhoven en Visserweert. Vanaf 2015 heeft het Consortium in goede samenspraak met de inwoners de uitvoering gestalte gegeven. Over het eindresultaat is iedereen enthousiast. De hoogwaterbrug, de nevengeul en de rivierverruiming worden inmiddels breed omarmd. Het panorama op de hoogwate...
Lees meer

‘Geweldig zoals natuur zich ontwikkelt’

Illikhoven
''Geweldig zoals de natuur zich al ontwikkelt". Pierre Wielders was de afgelopen jaren ambtelijk kartrekker van de gemeente Echt-Susteren tijdens de uitvoering van het project Grensmaas in Illikhoven en Visserweert. De grote Kattenstaart manifesteert zich al in Illikhoven Het werk is op een haar na klaar en Pierre, inmiddels ook gemeentelijk ambassadeur van het project Grensmaas, laat v...
Lees meer

Wandelen in Maasdal: ‘een bijna hemelse ervaring’

Illikhoven
"En toen wandelden we de Maasvallei in en kwamen we in Illikhoven. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was er prachtig. De dorpsstraat lag wat te dromen in de zon, de huizen waren er oud en de tuinen lommerrijk. Er was een café met de carnavalsprinsen aan de muur en zelf gebakken karamelcake bij de koffie. Even verderop stroomde de Maas en was de grens met België. Over de dijk, vanuit Visser...
Lees meer

Visserweert op weg naar status van eiland in de Maas

Het toekomstige eiland in de Maas
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Visserweert weer een eiland in de Maas wordt. De contouren van het grondverzet, de rivierverruiming en de grindwinning wijzen op de toekomstige status aparte van Visserweert. Het eiland krijgt definitief vorm als volgend jaar de hoogwatergeul is afgegraven. Het college van B en W en de gemeenteraad van Echt-Susteren zijn dinsdag 20 juni op werkbezoek gewe...
Lees meer

Visserweert op weg naar een eiland in de Maas

Inzet van groot materieel voor het grondverzet in Visserweert
Het grootschalige grondverzet in Visserweert, als aanloop naar de aanleg van de nevengeul, vordert razendsnel. In totaal wordt er zo'n 1,8 miljoen ton grond afgegraven. Visserweert verandert dan in een eiland in de Maas. Via de nieuwe hoogwaterbrug blijft het dorp verbonden met het vasteland. Klik hier voor een filmpje over de werkzaamheden in Visserweert dat afsluit met een fraai overzicht van...
Lees meer

Start werkzaamheden hoogwaterbrug Visserweert-Illikhoven

Werkzaamheden Grensmaaslocatie Itteren juni 2016
Tussen Visserweert en Illikhoven is de aanleg van de hoogwaterbrug van start gegaan. Momenteel worden de tien buispalen geheid. Tijdens een infoavond eind mei zijn beide dorpen geïnformeerd dat geluidsoverlast helaas onvermijdelijk was. In Bosscherveld wordt baggermolen de Friesland weer operationeel gemaakt om in september hernieuwd te kunnen starten met de grindwinning. De rivierverruiming...
Lees meer

Inwoners Visserweert en Illikhoven akkoord met kadeverhoging en -versterking

vissersweert
Consortium Grensmaas heeft de inwoners van Visserweert en Illkhoven tijdens twee bijeenkomsten geïnformeerd over de kadeversterking en –verhogingen als onderdeel van het project Grensmaas. De kadeverhogingen variëren van 10 tot maximaal 35 centimeter. Die zijn, naast de rivierverruiming en de aanleg van een nevengeul, nodig om het afgesproken beschermingsniveau van een overstromingsrisico van één ...
Lees meer
Top