Home /

vissersweert

Aanleg hoogwaterbrug Visserweert vordert

Het plaatsen van de leggers van de hoogwaterbrug
De bouw van de hoogwaterbrug die Visserweert met Illikhoven verbindt, vordert gestaag. Deze week zijn de circa dertig leggers geplaatst. De verdere afwerking van de brug, zoals het vlechtwerk, het storten van beton, de asfaltering en het aanbrengen van kabels en leidingen duurt nog circa twee maanden. In de loop van oktober moet de brug klaar zijn.
Lees meer
Top