Home /

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen: honden aan de lijn

Hoogwater
Nu het water is gezakt, wordt goed zichtbaar wat er allemaal is vervoerd. Jammer genoeg weer het nodige plastic. Maar ook zand, grind, takken, zelfs bomen zijn afgezet op de oevers. Die afzettingen zijn interessant voor allerlei planten en dieren. Trouwens: ook zaden en zelfs insecten verspreiden zich via het water. Het bewijst de dynamiek van de rivier. Inmiddels is de natuur weer toegankelijk...
Lees meer
Top