Home /

Illikhoven

Archeologisch onderzoek in Illikhoven

munt
Bij oriënterend archeologisch onderzoek in Illikhoven zijn de funderingsresten gevonden van een boerderij. Het gebouw dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. De boerderij met erf is in de loop van de 19e eeuw verdwenen. Zeer waarschijnlijk zijn toenmalige overstromingen van de Maas de reden voor sloop, zo concluderen de archeologen Jan Roymans en Rik Vaessen van RAAP Archeologie. Tijdens het on...
Lees meer

Afscheid van Visserweert en Illikhoven

grensmaas
Consortium Grensmaas heeft vrijdag 14 juni met een feestelijke barbecue afscheid genomen van de inwoners van Illikhoven en Visserweert. Vanaf 2015 heeft het Consortium in goede samenspraak met de inwoners de uitvoering gestalte gegeven. Over het eindresultaat is iedereen enthousiast. De hoogwaterbrug, de nevengeul en de rivierverruiming worden inmiddels breed omarmd. Het panorama op de hoogwate...
Lees meer

‘Geweldig zoals natuur zich ontwikkelt’

Illikhoven
''Geweldig zoals de natuur zich al ontwikkelt". Pierre Wielders was de afgelopen jaren ambtelijk kartrekker van de gemeente Echt-Susteren tijdens de uitvoering van het project Grensmaas in Illikhoven en Visserweert. De grote Kattenstaart manifesteert zich al in Illikhoven Het werk is op een haar na klaar en Pierre, inmiddels ook gemeentelijk ambassadeur van het project Grensmaas, laat v...
Lees meer

Wandelen in Maasdal: ‘een bijna hemelse ervaring’

Illikhoven
"En toen wandelden we de Maasvallei in en kwamen we in Illikhoven. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was er prachtig. De dorpsstraat lag wat te dromen in de zon, de huizen waren er oud en de tuinen lommerrijk. Er was een café met de carnavalsprinsen aan de muur en zelf gebakken karamelcake bij de koffie. Even verderop stroomde de Maas en was de grens met België. Over de dijk, vanuit Visser...
Lees meer

Bijzonder kunstwerk voor Illikhoven

Windroos Bijzonder kunstwerk voor Illikhoven
Illikhoven en Visserweert hebben er een mooie ontmoetingsplek voor bewoners en recreanten bij. Pal tegenover 't Maashuuske, aan de voet van de hoogwaterbrug, is een nieuw groengebied gecreëerd met een openluchttheater-achtige verblijfsruimte. Een ideale stek voor de vele fietsers om even uit te rusten tussen twee knooppunten door en een prima locatie ook om tijdens zwoele zomeravonden te genieten ...
Lees meer

Afsluiting Ruitersdijk

persbericht Consortium Grensmaas
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december 2016 wordt de Ruitersdijk tussen Schipperskerk en Illikhoven afgesloten voor alle verkeer. De maatregel is nodig in verband met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising met een onderdoorgang voor het fietsverkeer bij de Ruitersdijk ter hoogte van de zuidelijke geluidswal bij Schipperskerk. Die werkzaamheden maken deel uit van de uitvoerin...
Lees meer

Aanleg hoogwaterbrug Visserweert vordert

Het plaatsen van de leggers van de hoogwaterbrug
De bouw van de hoogwaterbrug die Visserweert met Illikhoven verbindt, vordert gestaag. Deze week zijn de circa dertig leggers geplaatst. De verdere afwerking van de brug, zoals het vlechtwerk, het storten van beton, de asfaltering en het aanbrengen van kabels en leidingen duurt nog circa twee maanden. In de loop van oktober moet de brug klaar zijn.
Lees meer

Start werkzaamheden hoogwaterbrug Visserweert-Illikhoven

Werkzaamheden Grensmaaslocatie Itteren juni 2016
Tussen Visserweert en Illikhoven is de aanleg van de hoogwaterbrug van start gegaan. Momenteel worden de tien buispalen geheid. Tijdens een infoavond eind mei zijn beide dorpen geïnformeerd dat geluidsoverlast helaas onvermijdelijk was. In Bosscherveld wordt baggermolen de Friesland weer operationeel gemaakt om in september hernieuwd te kunnen starten met de grindwinning. De rivierverruiming...
Lees meer

Inwoners Visserweert en Illikhoven akkoord met kadeverhoging en -versterking

vissersweert
Consortium Grensmaas heeft de inwoners van Visserweert en Illkhoven tijdens twee bijeenkomsten geïnformeerd over de kadeversterking en –verhogingen als onderdeel van het project Grensmaas. De kadeverhogingen variëren van 10 tot maximaal 35 centimeter. Die zijn, naast de rivierverruiming en de aanleg van een nevengeul, nodig om het afgesproken beschermingsniveau van een overstromingsrisico van één ...
Lees meer
Top