Home /

hoogwater

Hoogwater ook verrijking

grindeilandjes
Het extreme hoogwater van juli zorgde voor veel ellende, maar heeft de natuur ook goeds gebracht, zo benadrukt Natuurmonumenten. Enorme hoeveelheden grind en zand zijn in beweging gekomen, waardoor nieuwe grindbanken, eilandjes en zandduinen zijn ontstaan. Het zand en grind vormen een tamelijk extreem milieu, omdat het weinig voedingsstoffen bevat, weinig water vasthoudt en in de zon flink opwa...
Lees meer

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen: honden aan de lijn

Hoogwater
Nu het water is gezakt, wordt goed zichtbaar wat er allemaal is vervoerd. Jammer genoeg weer het nodige plastic. Maar ook zand, grind, takken, zelfs bomen zijn afgezet op de oevers. Die afzettingen zijn interessant voor allerlei planten en dieren. Trouwens: ook zaden en zelfs insecten verspreiden zich via het water. Het bewijst de dynamiek van de rivier. Inmiddels is de natuur weer toegankelijk...
Lees meer

Hoogwater

hoogwater
Een kwart eeuw na de overstroming van eind januari 1995 deelde de Maas weer eens een plaagstootje uit. De maximale afvoer van 1730 kuub in de eerste week van februari zorgde vooral voor mooie hoogwaterbeelden, maar leverde nergens risico op. Voor de juiste duiding: de ingrepen van Consortium Grensmaas betekenen dat Zuid-Limburg het gewoon droog houdt bij afvoeren tot zo'n 3200 kuub. Dat is de w...
Lees meer
Top