Home /

Herdenkingsstenen

Herdenkingsstenen op hun plek

De herdenkingsstenen in Itteren
De stenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in november vorig jaar hebben hun definitieve plek gekregen bij de monding van de Geul in Itteren. De stenen liggen op een terpje dat nog afgewerkt moet worden. De locatie was een idee van Itterenaar Sander Bastings. Pal tegenover de Itterense stenen liggen twee identieke herdenkingsstenen in het zicht op de Vlaamse Maasoeve...
Lees meer
Top