Home /

film

Nieuwe film over uitvoering project Grensmaas

film
Consortium Grensmaas is volop bezig met de productie van een nieuwe film over de uitvoering en de geschiedenis van het project Grensmaas vanaf 2007. Het is de bedoeling dat de film getoond wordt bij de ruim honderd presentaties die het Consortium jaarlijks op verzoek van overheden, het (internationale) bedrijfsleven en inwoners organiseert. Nu de hoogwaterbescherming en de natuurdoelstellin...
Lees meer
Top