Home /

Europese projecten

Europese waardering voor project Grensmaas

Grensmaasopera
Het project Grensmaas was uit 60 Europese projecten geselecteerd als één van vier voorbeeldprojecten hoe je met delfstoffenwinning tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, kunt realiseren. Onder het motto: the project Grensmaas: once disgraced and now embrased toonde Consortium Grensmaas de congresgangers een korte film over ...
Lees meer
Top