Home /

economische meerwaarde

Ingrepen Maas leveren nu al economische meerwaarde op

project grensmaas itteren 2018
De economische meerwaarde van de uitvoering van de Grensmaas op de Limburgse en Vlaamse Maasoevers bedraagt nu al zo'n 20 tot 25 miljoen euro per jaar. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Vlaamse Universiteit Hasselt naar de maatschappelijke opbrengsten van onder meer de hoogwaterbescherming, de milieuwinst, de natuurontwikkeling en de recreatie in de Maasvallei. Het vliegw...
Lees meer
Top