Home /

consortium

Consortium Grensmaas voorbeeld van burgerparticipatie

grensmaas grind
De provincie gaat meer werk maken van burgerparticipatie. Daartoe is een traject opgestart binnen de ambtelijke organisatie in het provinciehuis. Consortium Grensmaas was donderdag 10 december bij de start van een reeks ateliers uitgenodigd als organisatie die het voorbeeld geeft op het terrein van burgerparticipatie. Door inwoners van meet af aan bij de uitvoering mee te nemen en structureel h...
Lees meer
Top